Takie tematy nas interesują

Zapis na wypadek śmierci – zrób w banku

Co to jest zapis na wypadek śmierci? Zapis na wypadek śmierci ustanawia się w banku, dotyczy on środków zgromadzonych za życia na danym rachunku bankowym. Środki, które ujęte są w zapisie wyłącza się z masy spadkowej, tym samym mogą one trafić w ręce dowolnie wybranej osoby. Z reguły banki pobierają opłatę za ustanowienie takiego zapisu, także jego modyfikacja zazwyczaj kosztuje. W końcu można się jeszcze rozmyślić, komu i ile chce się zostawić…

Są takie banki, które nic nie pobiorą za wystawienie i podpisanie stosownego pisma „spadkowego”, a są takie, które skasują za nie 30 zł.
Polskie prawo spadkowe przewiduje, że zgromadzone wkłady w banku na koncie, np. oszczędnościowym można przekazać po śmierci dowolnej osobie – nie musi należeć ona do kręgu spadkobierców. Jeśli ustanowi się za życia pisemną dyspozycję na wypadek śmierci, to środki wyłączane są ze składu masy spadkowej i wobec tego nie będą podlegały podziałowi sądowemu pomiędzy wszystkich upoważnionych spadkobierców.

Ustanawiając taki zapis na wypadek śmierci, określa się komu i ile ma przypaść na wypadek odejścia. Jednak przepisy ustalają pewien limit wysokości takiej dyspozycji. Brzmi on następująco: W przypadku wkładów oszczędnościowych w bankach „wydawana kwota nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS, niezależnie od liczby wydanych dyspozycji”.

Każdy bank inaczej ściąga opłaty za ustanowienie takiego dokumentu. Czasem są to stałe stawki, czasem różnią się w zależności od czynności i procedur danej instytucji. Np. w Credit Agricole za ustanowienie, zmianę, czy odwołanie, bank pobierze zawsze 5 zł. A BGŻ za przyjęcie lub zmianę 20 zł, za realizację 10 zł, za weryfikację do dysponowania rachunkiem – 10 zł. Warto zatem zapytać się o szczegóły takiego zapisu w swoim własnym banku.

    • dyspozycja na wypadek śmierci on November 4, 2012 at 4:36 pm

    W praktyce jest także najlepszym zabezpieczeniem naszej rodziny jest wspólne konto bankowe. Nawet jeśli nie wydamy wspomnianej w artykule dyspozycji na wypadek śmierci, drugi współwłaściciel konta ma prawo do 50 procent(kolejne 50 procent wchodzi w skład masy spadkowej) środków zgromadzonych na rachunku. Należy pamiętać, iż w chwili śmierci małżonka, konto jest blokowane.

    • gdzie robi się zapis na wypadek śmierci on December 25, 2012 at 3:20 pm

    a nie można zrobić gdzieś jednego zapisu na wypadek utraty życia tak żeby obejmowało to wszystkie banki? Skoro banki mają bik to powinny mieć też jakąś wspólną bazę gdzie można robić takie wpisy i żeby każdy bank mógł tam automatycznie uzyskać informacje o osobach które zmarły a mają gotówkę na swoim koncie. To bardziej niż dziwne i nie sprawiedliwe, że trzeba w każdym banku w którym się ma konto robić jakiś zapis i samemu pamiętać żeby po naszej śmierci bank nie połozył łapy na naszych oszczędnościach.

Leave a Reply