Takie tematy nas interesują

Wspólny nadzór bankowy w Unii Europejskiej – czy to możliwe?

Europejski system bankowy został w ciągu ostatnich lat mocno zachwiany. Dobrze funkcjonujące banki to możliwość finansowania długu publicznego niskim kosztem zatem jednym z najważniejszych celów europosłów jest postawienie sektora bankowego z powrotem na właściwe tory.

Na ostatnim szczycie Unii powstał pomysł aby utworzyć wspólny nadzór bankowy. Póki co są to swego rodzaju mrzonki, jednak nie wykluczone, że plan ten za jakiś czas się ziści. Unijny nadzór nad bankami krajów należących do Unii Europejskiej miałby sprawować Europejski Bank Centralny. Póki co nie jest wiadome, jak miałby taki nadzór funkcjonować, bo zdania są podzielone. To co już wiemy to, to, że Berlin wolałby aby nadzorem zostały objęte kluczowe banki, a Paryż uważa, że najlepiej by było objąć nim wszystkie banki na terenie Unii. Nadzór ten miałby kontrolować wszystkie kraje z walutą euro. Nie wiadomo jakie miejsce w ewentualnym, nowym ładzie, miały by kraje spoza strefy euro. Nie ustalono póki co  nic konkretnego w sprawie państw, które posługują się rodzimą walutą.
Czy dla Polski było by to dobre rozwiązanie?

Nie jesteśmy do końca przekonani aby porzucenie polskiego nadzoru było by właściwym podejściem. Minione lata jak i obecny rok pokazał, że czasy są ciężkie dla sektora finansowego – kryzys jest widoczny. Jednak mimo to żaden polski bank nie wymagał rządowego wsparcia, tak jak te banki w krajach unijnych. Tam padały całe systemy bankowe. Kolejnym dowodem potwierdzającym skuteczność KNF jest kondycja polskich kredytobiorców, która jest mierzona współczynnikiem wypłacalności. Jest ona zdecydowanie lepsza niż w bankach unijnych.

Polski rząd mimo wszystko opowiada się za nowym projektem wspólnego nadzoru dla banków. Z wypowiedzi premiera wiemy, że obawia się on pozostania kraju w cieniu, jeżeli Polska nie byłaby przychylna stworzenia takiej unijnej instytucji.

    • wspólny nadzór bankowy w europie on October 26, 2012 at 1:32 pm

    mam nadzieje, że Donald Tusk nie odda naszych banków pod ogólnoeuropejski nadzór. Póki nie mamy w kraju waluty europejskiej, nie powinniśmy się mieszać w unię walutową…Rodzimy system bankowy jest stabilny. Potrafiliśmy sami przetrwać kryzys gospodarczy bez dokapitalizowania banków. Myślę, że wspólny nadzór przyniesie Polsce same problemy.

Leave a Reply