Takie tematy nas interesują

Inwestycja pieniędzy w złoto – fakty i mity

Inwestycje w surowce wartościowe stają się coraz bardziej popularne. Szczególnie inwestycja w złoto, bo cieszy się ona dużą stopą zwrotu. Już od ponad 11 lat hossy na ten kruszec można było sobie wyrobić pewne inwestycyjne opinie. Najlepiej będzie przekonać się co jest faktem, a co mitem.

FAKTY:

1. Złoto zachowuje wartość
Wielu inwestorów, którzy obawiają się inflacji kupują złoto, właśnie z tego powodu, że złoto nigdy nie traci na swojej wartości a wręcz pomnaża zainwestowany kapitał. Lata 1900-2011 pokazały, że portfel oparty na złocie zwiększał swoją realną wartość w tempie 1% rocznie. Ponadto im szybciej rosły ceny (inflacja), także szybciej rosła wartość złota.

2. Można dużo zarobić na złocie
W ostatnich latach stopy zwrotu z inwestycji w złoto były zaskakujące, tzn. duże! Analizując wartość złota do 10 lat wstecz, to okazuje się, że cena jego wzrosła przez ten okres o 450%. Żaden rok nie przyniósł strat na wartości tego cennego metalu.

3. Cena złota jest zależna od poziomu realnych stóp procentowych
Złoto zyskuje na wartości w momencie kiedy stopy procentowe są niskie w stosunku do spodziewanej inflacji. Dzieje się tak dlatego, że niskie realne stopy procentowe powodują, że bardziej się opłata mieć zasoby tzw. nieodnawialne. Ponadto produkcja złota od wielu lat jest dodatnie skorelowana z poziomem realnych stóp procentowych. Dlaczego? Być może dlatego, że kopalniom opłaca się ograniczenie bieżącego wydobycia z powodu niskich stóp procentowych. Kolejnym powodem jest to, że w momencie spadku stóp procentowych, chętniej inwestujemy w kruszce, bo małe stopy zwrotu z tradycyjnych form oszczędzania nie będą powalające.

4. Podaż na pieniądz przez banki centralne wspomaga złoto
Cena złota poszła w górę w momencie kiedy banki centralne krajów rozwiniętych zaczęły stymulować swoje gospodarki poprzez zakupy aktywów finansowane nowo wykreowanym pieniądzem. Bacznie obserwuje się ruchy Rezerwy Federalnej, która przeprowadza operacje ilościowego łagodzenia, ponieważ wpływają one znacząco na wartość złota.  W momencie kiedy została ogłoszona pierwsza operacja łagodząca (QE1) i druga (QE2) cena złota wzrosła o 15%.

5. Zakupy banków centralnych podbijają cenę złota
Popyt na złoto ze strony banków centralnych w czasach kryzysu mocno wzrósł. Banki krajów zachodnich zrezygnowały ze sprzedaży złota a kraje rozwijające się zaczęły masowo je kupować. Taka sytuacja pozwoliła zrównoważyć spadające zainteresowanie złotymi funduszami ETF a także inwestycjami w złote sztabki i monety. Popyt inwestycyjny może zatem nadal rosnąć. Banku centralne bacznie obserwują rynek złota i zachowują się od kilku lat schematycznie. Kiedy cena złota drożeje, kupują je, a kiedy tanieje włączają „hamulec” zakupowy, bądź wręcz sprzedają kruszec.

MITY:

1. Złoto jest bezpiecznym aktywem
Nie jest to prawdą, ponieważ jak w każdej inwestycji im większe stopy zwrotu tym większa zmienność. Bezpieczeństwo inwestycji w złoto można także podważyć analizując podstawowy wskaźnik historycznej zmienności cen. Odchylenie standardowe w ciągu ostatnich 110 lat wynosi 12,4% rocznie. W porównaniu do amerykańskich bonów skarbowych, gdzie odchylenie to wynosi 4,7% rocznie jest dość spora różnica. A bony te przecież uważane są powszechnie za bardzo bezpieczne aktywa.

2. Niskie stopy procentowe to wyższa cena złota
Owszem, jak pisaliśmy powyżej, ceny złota znacząco są uzależnione od stóp procentowych, zazwyczaj na korzyść cen kruszca. Jednak nie jest to związek całkowicie ścisły i możliwy do przewidzenia. Wpływ na cenę złota mają także inne czynniki, np. popyt na fizyczne złoto, inwestycyjny czy podaż złota. Idealnie odwzorowuje tę sytuację moment kiedy złoto osiągnęło historyczny rekord (6 września 2011) a realne oprocentowanie amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych wynosiło 0,76%. Obecnie wartość ta jest znacznie niższa — wynosi minus 0,7%. Nastąpił więc spadek realnych stóp procentowych o 1,46 punktu procentowego, czyli taki sam jak od grudnia 2008 do września 2011. W tym czasie złoto zdrożało ponad dwukrotnie, a od września 2011 do teraz straciło 11%.

3. Cena złota jest bliska szczytu
Nie da się tego jednoznacznie ocenić, bo zależy jakich wskaźników się użyje. Fakt, że rynek jest bliski rekordu nominalnego, tj. 1920 dolarów. Jednak do realnego (850 dolarów z 1980 r.) jeszcze długa droga. Historyczny rekord sprzed 32 lat można przeliczyć przecież na inną wartość w czasach obecnych. Kierując się wskaźnikiem najbardziej popularnym w USA, wychodzi, że w 1980 roku ceny były na poziomie 2390 dolarów.

4. Możliwy jest w najbliższym czasie powrót do standardu złota
Akceptacja pomysłu ekonomistów, którzy wypowiadają się, że standard złota mógłby w dzisiejszych czasach funkcjonować napotyka dwa znaczące problemy. Pierwszy z nich to to, że standard złota czyni pieniądz niezależny od polityków, a jak wiadomo nie są oni skłonni odebrać sobie taką władzę. Następnie uważa się, że standard złota nie sprawdziłby się w sytuacji gwałtownego wzrostu popytu na pieniądz. Nie byłoby  możliwości zwiększenia podaży pieniądza i musiałyby spaść ceny wszystkich produktów, a jest to  proces długotrwały i podobny do  kryzysu z lat 30.

5. Produkcja złota spada od lat
Nie jest to prawdziwe przekonanie. Owszem zdarzyła się zła hossa, kiedy to w 2008 roku produkcja znalazła się na najniższym poziomie od momentu połowy lat 90. Potem przyszedł gwałtowny wzrost cen i wraz z nim  produkcja złota znalazła się na rekordowo wysokim poziomie. W ciągu kolejnych lat planuje się zwiększenie wydobycia.

  • Inwestycja w złoto przez internet on October 28, 2012 at 5:23 pm

  Gdzie najlepiej można kupować złoto przez internet, ale tak żeby to była sprawdzona strona i po prostu bezpieczna. Chodzi o to żeby kupić złoto nie jakoś tam wirtualnie i mysleć sobie że gdzieś ono tam u kogoś leży ale tak żeby mieć je u siebie w domu. Interesuje mnie tylko bezpieczna inwestycja pieniędzy w złoto w internecie poprzez specjalne portale które się tym zajmują i mają na to wszystkie wymagane pozwolenia i certyfikaty.

  • inwestycje w złoto w Polsce on October 29, 2012 at 7:49 pm

  Polacy nadal kochają złoto. Co ciekawe nasze społeczeństwo wybiera częściej inwestycje w fizyczne złoto. Nie mamy zaufania do instrumentów finansowych opartych o cenę złotego kruszcu. W zeszłym roku Polacy kupili aż 3 tony złota(w sztabkach, w monetach itp.). Inwestorzy zawsze powtarzają, że największą zaletą inwestycji w złoto jest brak obłożenia go podatkiem VAT oraz względnie wysoka płynność tego rynku. Wydaje się, że obecny rok też będzie rekordowy pod względem zakupu złota.

  • czy opłaca się inwestować w złoto? on November 20, 2012 at 11:54 pm

  Czy ludzie po aferze z Amber Gold chcą jeszcze słyszeć o złocie? Myślę, że ci, którzy sparzyli się na inwestycji w “wirtualne złoto” teraz przez długi czas będą unikać tego kruszcu jak ognia… Ale w sumie nie ma się czemu dziwić…

Leave a Reply