Takie tematy nas interesują

Gdzie najlepiej bezpiecznie przechowywać ważne dokumenty?

Być może posiadasz w domu cenne przedmioty i zastanawiasz się w jaki sposób najbezpieczniej je przechować? Są to na przykład papiery wartościowe, bony oszczędnościowe lub inne ważne dla ciebie dokumenty? A może są to kosztowne przedmioty, na które złodziej z chęcią by się połasił? Można je przechowywać w jakimś bezpiecznym miejscu w domu, można zakupić specjalny sejf, który jeszcze bardziej zwiększy ich bezpieczeństwo, jednak myślę, że warto by było także rozważyć zdeponowanie ich w skrytce bankowej.

Niektóre banki oferują klientom możliwość przechowywania kosztowności w swoich depozytach. Oczywiście nie ma nic za darmo i taka usługa kosztuje. Wbrew pozorom nie są to wcale wygórowane kwoty i często mogą one wynieść mniej niż zakup bezpiecznej kasetki, nie wspominając już o specjalistycznym sejfie. Ceny zazwyczaj kształtują się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie do kilkuset rocznie. Najlepiej zerknąć w poniższą tabelkę i samemu prześledzić cennik takich usług.

Nazwa Banku
Czynność:
Opłata w wysokości:
BNP Paribas
Przyjęcie depozytu rzeczowego
15 zł jednorazowo za każdy depozyt

Przechowanie depozytu rzeczowego
1 zł dziennie lub 25 zł miesięcznie
BOŚ Bank
Przyjęcie depozytu rzeczowego
50 zł + VAT jednorazowo za każdy depozyt

Przechowanie depozytu rzeczowego
20 zł + VAT miesięcznie
Bank BPH
Przyjęcie i przechowywanie depozytu rzeczowego
Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 30 zł miesięcznie
Bank BPS
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego
10 zł jednorazowo za każdy depozyt

Przechowywanie depozytu:
a) duplikatów kluczy
b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych
c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.)
za każdy depozyt lub dokument:
a) 10 zł miesięcznie
b) 10 zł miesięcznie
c) 1% wartości, min. 5 zł, max. 100 zł, rocznie
Bank Pekao
Opłata za przyjęcie i przechowywanie w depozycie banku przedmiotów i dokumentów
Wysokość opłaty ustalana w wyniku negocjacji, min. 50 zł miesięcznie
BZ WBK
Przechowywanie depozytu rzeczowego
50 zł miesięcznie lub 400 zł rocznie
ING Bank Śląski
Przechowanie depozytu (dokumentowy lub kluczowy) o standardowych wymiarach, w kopercie bezpiecznej lub w kasecie kasjerskiej*
25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
Kredyt Bank
Przechowywanie depozytu
20 zł miesięcznie lub 150 zł rocznie
PKO BP
Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym**:
a) papierów wartościowych (obligacji, akcji) – od każdego deponowanego dokumentu
b) przedmiotów wartościowych
c) książeczki oszczędnościowej i bonu oszczędnościowego z wyjątkiem, gdy dokumenty te składane są do realizacji zleceń stałych lub na zabezpieczenie kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez PKO BP SA
d) kosztowności złożonych jako zabezpieczenie kredytów, chyba że umowa kredytowa stanowi inaczej
e) kluczy

a) 1%, min. 20 zł, max. 125 zł – od wartości nominalnej
b) 1%, min. 125 zł – od wartości każdego deponowanego przedmiotu (kompletu przedmiotów)
c) 25 zł – od każdego deponowanego dokumentu
d) od wartości zastawu:
0,5% do tygodnia,
1% do miesiąca,
2%, max. 125 zł ponad miesiąc
e) 15 zł miesięcznie lub 125 zł rocznie
* W przypadku, gdy depozyt odbiega wymiarami lub wagą od standardu opłata zostaje ustalona w drodze indywidualnych negocjacji.
** Opłaty dla konta Platinum wynoszą 50 proc. opłat standardowych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie TOiP poszczególnych banków, 10.10.2012.

  • bezpieczne przechowywanie ważnych dokumentów firmowych on October 23, 2012 at 3:09 pm

  Większość dokumentów nadal przechowujemy w wersji papierowej. Ważne dowody księgowe powinny być należycie segregowane i przechowywane w szafach masywnych-zrobionych ze specjalnych metali, chroniących dokumenty nawet w chwili wybuchu pożaru. Powinny o tym pomyśleć zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże firmy o uznanej renomie. Wiem, że w aspekcie archiwizacji wciąż są duże zaniedbania w polskich firmach.

  Ziomal/Dębno

   • Dokumenty w wersji elektronicznej on October 23, 2012 at 3:09 pm

   Firmy zajmujące się usługowym niszczeniem dokumentów, pośrednio wykonują także usługi archiwizacyjne. Ja korzystam właśnie z takiej usługi i jestem bardzo zadowolony. Dokumenty są skanowane i przechowywane na serwerach. Moja firma ma w każdym momencie możliwość wglądu do tych dokumentów….Tak przechowywane dokumenty chronione są przede wszystkim przed zewnętrznymi zagrożeniami…

   Felek/Kraków

  • Bezpieczny depozyt w skarbcu on October 24, 2012 at 9:49 am

  Dotychczas takie skrytki widziałam jedynie w filmach. Mam trochę biżuterii, której na co dzień nie noszę, a jest ona dla mnie nie tylko lokatą kapitału, ale również ma ogromną wartość sentymentalną. Myślę, żeby skorzystać z takiej usługi. Koszty nie wydają się zbyt duże, a będzie to na pewno bezpieczniejsze niż trzymanie biżuterii w szufladzie komody.

Leave a Reply