Takie tematy nas interesują

Co zrobić po podpisaniu niekorzystnej pożyczki

Niestety czasami dochodzi do podpisania niekorzystnej umowy. Niekorzystnej, czyli takiej, która nie zawiera w treści umowy odpowiednich klauzul, które reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Na taką umowę nie natkniemy się w banku, gdyż nad tymi instytucjami czuwa KNF, którego zadaniem jest kontrola nad sporządzanymi umowami . Zazwyczaj taką niekorzystną umowę zdarza się podpisać w tzw. „parabankach”, bądź udając się do instytucji poza bankowej, która również udziela różnego rodzaju pożyczek.

Jeśli zdarzyło się podpisać taką umowę i dopiero po jej podpisaniu zorientowaliśmy się, że z jej treści wynikają dla nas niekorzystne konsekwencje w pierwszej kolejności powinniśmy się udać do tej instytucji, z którą umowę zawieraliśmy. Tam należy złożyć wniosek o zmianę postanowień umowy. We wniosku tym należy zaznaczyć, że jest ona niezgodna z prawem polskim.  Może okazać się, że działania, które podejmiemy w owej instytucji okażą się bezskuteczne. Wtedy powinniśmy skierować się do wyspecjalizowanych instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie naruszeniom praw konsumentów.  Instytucje te udzielają pomocy, jeśli faktycznie takie zdarzenie miało miejsce.

Miejski rzecznik konsumentów pomoże w sytuacji kiedy naruszone zostały indywidualne interesy konsumenta. Incydent niezgodny z prawem, przy którym zachodzi podejrzenie, że może dotyczyć większej grupy ludzi (zbiorowe naruszenie interesów) zgłasza się do UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Warto także pamiętać o tym, że po podpisaniu umowy mamy czas na jej odstąpienie. Kredytobiorca posiada na to 14 dni od momentu podpisania, co też reguluje prawo. Mamy do tego prawo pod warunkiem,  że dana instytucja pozabankowa go przestrzega i  podczas podpisywania poinformowała nas o możliwości odstąpienia. Jeśli nie, to czas ten liczy się dopiero od momentu kiedy otrzymaliśmy informację o możliwości odstąpienia od umowy. Oświadczenie woli należy wtedy złożyć nie przekraczając terminu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odstępując od umowy nie musimy podawać przyczyny, dlaczego decydujemy się na ten krok.  W takim przypadku instytucja udzielająca pożyczkę ma obowiązek zwrócić wszelkie poniesione koszty. Wyjątkiem jest opłata przygotowawcza oraz opłata związana z ustanowieniem jakichś zabezpieczeń pożyczki.

Często praktykowane nadużycie przez instytucje pozabankowe przyjmują taki mechanizm:

1. Kuszą klienta łatwością podpisania umowy.
2. Następnie przed przedstawieniem oferty żądają uiszczenia opłaty przygotowawczej, której wysokość zazwyczaj wynosi kilkaset złotych.
3. Po wpłaceniu odpowiedniej sumy firma przystępuje do ujawnienia dodatkowych warunków, jakimi może być ustanowienie hipoteki, poręczenie przez osoby trzecie, weksel in blanco. Tyczy się to także niewielkich pożyczek gotówkowych, co w tym przypadku świadczy raczej o zbyt wygórowanych wymaganiach.
4. Następnie okazuje się, że nie można sprostać, bądź nie chce się podpisać umowy z warunkami narzuconymi pożyczkodawcę. Wtedy firma odmawia udzielenia pożyczki, jednak poniesioną opłatę przygotowawczą zachowuje, powołując się na przepis art. 11 ust. 5 o kredycie konsumenckim.

Udając się do instytucji pozabankowej należy zachować szczególną ostrożność. Z drugiej strony zaś nie dziwi fakt, że zainteresowanie takimi pożyczkami wzrasta, gdyż banki bardzo skrupulatnie sprawdzają potencjalnych kredytobiorców.

    • Jak zerwać umowę z bankiem? on October 11, 2012 at 4:24 pm

    Mam pytanie, czy muszę mieć jakiś sensowny powód zerwania umowy kredytowej. Chodzi mi o to, czy jak w sklepie mogę zwrócić daną rzecz, bo przykładowo nie spełnia moich oczekiwań. Chyba zrezygnuje z mojego kredytu gotówkowego w mBanku bo wygrałem w konkursie radia Zet-2 tys. zł. 😉 Mam jeszcze 10 dni na podjęcie decyzji.

    Zizi/Czarna Woda

Leave a Reply