Takie tematy nas interesują

Inwestycja pieniędzy w samochody – lokaty strukturyzowane PKO BP

W PKO BP pojawia się nowa lokata strukturyzowana. Oznacza to, że inwestujący w nią klienci będą mogli uzyskać więcej niż na standardowej lokacie, jednak muszą być spełnione pewne z góry założone warunki. Zatem pewności w 100% z zysku nie ma, jednak oczekuje się, że na koniec okresu 3 letniego inwestycji, zysk wyniesie około 32%. Warto zaznaczyć, że zainwestowany kapitał jest w 100% chroniony, zatem na pewno środki są bezpieczne. Szkoda by jednak było, żeby przez trzy lata leżały bezczynnie.

Aby zadecydować, warto najpierw poznać konstrukcję nowej lokaty strukturyzowanej. Przede wszystkim warto wspomnieć, że jest ona uzależniona od cen akcji największych światowych spółek motoryzacyjnych: Volkswagen, Hyundai, BMW i Toyota. Zysk z lokaty uzależniony będzie od kształtowania się wartości akcji tych spółek. Założenia są następujące i warianty zysku są trzy:

– jeżeli średnia ze stóp zwrotu 4 spółek motoryzacyjnych będzie równa lub wyższa od 32 proc.,  to klient otrzyma zwrot 100 proc.  zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 32 proc. w skali 3 lat,
– jeżeli średnia ze stóp zwrotu 4 spółek motoryzacyjnych będzie wyższa od 0 proc. i niższa od 32 proc., to klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości równej średniej ze stóp zwrotu z 4 spółek motoryzacyjnych w skali 3 lat,
– jeżeli średnia ze stóp zwrotu 4 spółek motoryzacyjnych będzie równa lub niższa od 0 proc., to klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.

Oferta skierowana jest do osób, które chcą zainwestować przynajmniej 5 tysięcy złotych. Czasu pozostało niewiele, bo oferta dostępna jest do 9 listopada b.r.

    • inwestowanie w fundusze bez opłat manipulacyjnych on October 26, 2012 at 1:46 pm

    jestem zwolennikiem lokat strukturyzowanych ale obecnie polecam program inwestycyjno-oszczędnościowy „Inwestuj i Zarabiaj” w Banku BGŻ. W ramach programu można darmowo nabyć jednostki uczestnictwa w funduszach oraz założyć 3-miesięczną lokatę terminową-oprocentowanie 6,5 proc. w skali rocznej. Minimalna kwota wpłaty wynosi 2 tysiące złotych.

Leave a Reply