Takie tematy nas interesują

Wsparcie finansowe dla innowacyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane jest wsparcie dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw w jej w początkowych etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych, jak i sieci inwestorów (np. sieci aniołów biznesu). Trzeba jednak zaznaczyć, że wsparcie to skierowane jest w szczególności do tych przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności orz wysokim ryzykiem.

Wsparcie dla nowo powstałych przedsiębiorców opiera się m.in. na doradztwie w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych firm oraz zasileniu finansowym przedsiębiorcy. Możliwe jest również wsparcie kapitałowe tych przedsiębiorstw  poprzez obejmowanie akcji lub udziałów przez  fundusze kapitałowe.

W ramach całego priorytetu III realizowane są następujące działania: Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, którego celem jest celem  jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania; Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, którego celem  jest zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP;  Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, którego celem jest aktywizacja rynku inwestorów prywatnych;
Poszczególne działania wdrażane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która tym samym organizuje konkursy, prowadzi nabór wniosków o dofinasowanie i przyznaje dofinansowanie.

  • dotacja dla firmy informatycznej on October 1, 2012 at 7:10 am

  Prowadzę małą firmę o profilu informatycznym. Czy taka działalność może zostać potraktowana jako innowacyjna? Chciałbym rozwinąć firmę, zatrudnić kilku ludzi i zwiększyć zasięg. Mam nadzieję, że kwalifikuję się do dotacji?

  • wsparcie finansowe dla msp on October 9, 2012 at 9:41 am

  Nie sądzicie, że w mediach i przede wszystkim w mniejszych miejscowościach jest za mało pomocy doradczej dla firm chcących się ubiegać o dofinansowanie z unii europejskiej? Tym bardziej, że większość programów unijnych wygasa w 2013 roku.
  Kriss_Opole Lubelskie

  • Środki unijne na założenie agroturystyki on October 9, 2012 at 9:42 am

  Fakt ale w dobie Internetu nie powinno być z tym problemu….wystarczy mieć chęć i wyszukiwarkę Google;-)ja szukałem pomysłu na życie(mieszkam w małej miejscowości bez perspektyw)….mam mieszkanie i trochę ziemi więc zdecydowałem się na agroturystykę. W końcu polskie walory turystyczne nie są do końca doceniane przez nas i cudzoziemców!Postaram się to zmienić i zacznę od własnego podwórka. Dla zainteresowanych polecam działanie 3.1.1. PROW “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.”
  Niemczyk-Prudnik

  • Środki unijne na innowacyjną stronę internetową on October 9, 2012 at 5:19 pm

  Witam chciałbym się zapytać o jakie tak naprawdę projekty innowacyjne chodzi w tym programie unijnym. Czy na przykład mogę pozyskać w ramach POIG środki pieniężne na zrobienie strony internetowej dla mojej firmy? nie chodzi mi o zwykłą witrynę, tylko o bardzo zaawansowaną stronkę z wieloma aplikacjami.

  chief/Bobolice

  • Środki unijne w ramach programu Bon na Innowacje on October 9, 2012 at 5:20 pm

  Taki projekt jaki nakreśliłeś może być raczej zrealizowany przy udziale środków unijnych z programu Bon na Innowacje. Program ten nadzorowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ze wsparcia mogą skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa. Wsparcie może być przeznaczone na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii:
  – wykonawcą usługi na rzecz beneficjenta może być wyłącznie jednostka naukowa
  – rzeczywisty koszt netto wykonanej usługi nie może przekroczyć 15 tys. zł
  – dofinansowanie do 100 procent wydatków kwalifikowanych

  Głodek/Piła

  • Jakie firmy mogą korzystać z Programu Innowacyjna Gospodarka? on October 9, 2012 at 5:20 pm

  wytyczne Programu Innowacyjna Gospodarka mówią wprost, jakie projekty mogą być finansowane. Z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, a także instytucje otoczenia biznesu. W ramach POIG wspierana jest szeroko rozumiana innowacyjność(mam na myśli wyłącznie duże projekty). Wspomniana innowacyjność może dotyczyć produktu(wytworzenie nowego lepszego produktu), procesu wytwarzania produktu, marketingu lub organizacji. Ważne aby projekt miał zasięg krajowy lub międzynarodowy.

  MK/Chodzież

  • jakie można uzyskać dofinansowanie w małej firmie on October 15, 2012 at 10:41 am

  Prowadzimy z bratem nie wielką firmę rodzinną zajmującą się sprzedażą przez internet urządzeń pomiarowych, różnych mierników i ogólnie szeroko pojętej elektroniki. Chcielibyśmy jednak otworzyć tak z prawdziwego zdarzenia, profesjonalny sklep internetowy i nie mam pojęcia gdzie się sprawdza czy dla takiej małej, istniejącej firmy można jakoś dostać dotacje na dalsze inwestycje i rozwój. Prosze o pomoc kogoś kto się na tym zna.

  • dotacja finansowa z uni dla malych firm on October 15, 2012 at 4:42 pm

  Moja firma zajmuje się sprzedażą i montażem kolektorów słonecznych czyli czymś co bardzo mocno związane jest z ochroną środowiska. Zastanawiam się czy na tak a małą formę z kolektorami słonecznymi można dostać dotację finansową z Unii Europejskiej? Jeśli tak to na co dokładnie takie dopłaty można przeznaczyć i ile najwięcej można dostac pieniędzy z Unii na nowe inwestycje w nie dużej firmie.

  • Dofinansowania na rozwój małej firmy on October 28, 2012 at 5:28 pm

  Gdzie można znaleźć informacje i porady dla właścicieli małych firm, którzy chcą pozyskać jakieś dopłaty lub dofinansowania na ich rozwój. Nie mam pojęcia gdzie w ogóle składa się wnioski na takie dotacje i czy ktoś się tym zajmuje i zawodowo pomaga w załatwianiu takich funduszy unijnych. Proszę o pomoc w uzyskaniu dopłat z unii europejskiej na rozwój mojej małej firmy.

  • europejski fundusz dopłat do małych firm on November 1, 2012 at 10:13 pm

  Czy istnieje w ogóle takie coś co mi się już gdzieś obiło o uszy jak europejski fundusz dopłat dla nowych i małych firm? Czy to tylko tak ktoś sobie nazwał i sam nie wie co gada. Otwieram właśnie małą firmę transportową, a dokładnie chcę wozić ludzi z Polski do pracy w Niemczech oraz w Holandii i Anglii. Potrzebuję wziąć w leasing parę fajnych busów i trzeba zainwestować w biuro oraz bazę dla tych busów. Ciekawe jakie dotacje można dostać na taką firmę przewozową.

  • Dotacje unijne a biznesplan on December 25, 2012 at 5:21 pm

  Jednym z najważniejszych wymogów stawianym przedsiębiorcom ubiegającym się o dotacje unijne jest dołączenie do wniosku biznesplanu. Powinien być on zapisany w dwóch postaciach – papierowej oraz elektronicznej. Sporządzenie naprawdę dobrego biznesplanu to niezwykle ważna sprawa – od tego bowiem w ogromnym stopniu uzależnione jest to jaka decyzja w sprawie wniosku zapadnie (można na nią czekać nawet kilka miesięcy). W tej materii przedsiębiorcy często popełniają błędy, efektem których jest odmowa przyznania dotacji.
  Nie należą zatem do rzadkości sytuacje, kiedy to przedsiębiorcy mocno przedobrzają, jeśli chodzi o opis planowego przedsięwzięcia. Kierują się przy tym chęcią uzyskania wyższej punktacji, co poniekąd jest zrozumiałe. Im wyżej oceniony wniosek, tym większe szanse na pieniądze. Z drugiej strony tkwi w tym pułapka, ponieważ później pojawiają się spore trudności w zakresie realizowania celów i wytycznych zawartych w biznesplanie. W takim układzie mija się z celem ubieganie się o dotację.
  Należy pamiętać, iż chodzi nie tylko o znakomicie prezentujące się na papierze wskaźniki, ale przede wszystkim o to, by wywiązać się z biznesplanu i wdrożyć w życie określone w nim cele. Ma to firmie przynieść konkretne korzyści. Dlatego też do tematu należy podejść w zdroworozsądkowych kategoriach, kierując się racjonalnymi przesłankami. Biznesplan ma odzwierciedlać rzeczywiste zamiary oraz możliwości. Cały projekt musi odznaczać się spójnością oraz – o czym nie wolno zapomnieć – być zgodny z unijnymi kryteriami.

  • dotacje na rozwinięcie już istniejącej firmy on January 20, 2013 at 2:48 pm

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  O dotacje unijne można się ubiegać w ramach różnych programów. Jednym spośród nich jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W naszym kraju jest on realizowany od 2007 roku – jego realizacja zostanie natomiast zakończona w 2013 roku. W tym obszarze brane są pod uwagę takie projekty, które mają na celu między innymi aktywizowanie bezrobotnych, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji (np. niepełnosprawnych) czy podnoszenie zawodowych kwalifikacji (odnosi się to zarówno do przedsiębiorców, jak i do pracowników).
  W ramach działań realizowanych w opisywanym programie można też pozyskiwać środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W znakomitej większości Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest finansowany z unijnej kasy – a mówiąc precyzyjniej, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Europejskiego. Pewną część środków (jest to wartość rzędu kilkunastu procent) dokłada budżet państwa. Realizacja programu przebiega w trybach systemowym oraz i konkursowym.
  W licznych przypadkach uzyskać można dotację wynoszącą pełną wartość projektu – czyli 100 procent. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy to o wspomożenie zabiegają osoby prowadzące działalność gospodarczą – przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że będzie od nich wymagany wkład własny. Jak duży – to już zależy od działania, w obrębie którego zostanie przygotowany projekt. Poza tym każdy konkurs ma swój odrębny regulamin – należy koniecznie dokładnie się z nim zapoznać przed przystąpieniem do prac nad wnioskiem.

Leave a Reply