Takie tematy nas interesują

Warunki przyznawania dotacji na działalność gospodarczą

O dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w ramach którego takie dotacje są udzielane. Z dofinansowania  mogą skorzystać zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne. Wsparcie ma formę dotacji bezzwrotnej, a warunkiem jej przyznania jest deklaracja, iż działalność będzie prowadzona przez co najmniej rok.

Przyznanie  środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej składa się z 2 etapów.

Pierwszy etap rozpoczyna się wstępną rekrutacją osób zainteresowanych i polega  na ocenie motywacji, wiedzy i  zaangażowania osób ubiegających się o środki finansowe. Ten etap ma zapewnić  wybór najlepszych pomysłów. Wybrane na tym etapie osoby uczestniczą następnie w serii szkoleń  o charakterze podstawowym z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a następnie uzyskują   pomoc szkoleniowo – doradczą obejmującą zakresem pisanie biznes planów oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Następnie osoby uczestniczące w tym etapie zobowiązane są do złożenia swojego biznesplanu, który podlega ocenie przez tzw. Komisję Oceny Wniosków. Najlepsze biznesplany otrzymają dofinansowanie. Drugi etap rozpoczyna się z chwilą rejestracji  działalności gospodarczej przez uczestnika projektu i polega na przyznaniu wsparcia finansowego oraz po podpisaniu umowy .
Wszelkie informacje o instytucjach udzielających dofinansowania znajdują się na stronach internetowych  wojewódzkich urzędów pracy.  Instytucje, które udzielają dotacji wyłaniane są w drodze konkursów organizowanych przez  ww. urzędy, a osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej zgłasza się bezpośrednio do instytucji udzielającej dotacji.

  • Wady funduszy unijnych on October 11, 2012 at 5:31 pm

  Tak wszyscy zachwalają fundusze unijne. Ja mam jednak z funduszami złe doświadczenia. Miałem super pomysł ale Urząd Pracy nie zna się na biznesie i odrzucił mój projekt!Chyba największą wadą starania się o wsparcie unijne jest bardzo długi czas oczekiwania zarówno na decyzję komisji jak i faktyczne przekazanie środków na inwestycję. Na załatwienie wszystkich formalności i wypłatę środków pieniężnych czeka się nieraz rok.

  UP Nysa

   • Kredyty dofinansowane ze środków unijnych on October 11, 2012 at 7:00 pm

   Kredyty dofinansowane ze środków unijnych

   Alternatywą dla Funduszy Unijnych sensu stricte są preferencyjne kredyty inwestycyjne oraz leasing. Takie produkty kredytowe dofinansowane są ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i najzwyczajniej w świecie są tańsze niż zwykłe kredyty. Co więcej proces kredytowy przebiega bardzo szybko dzięki uproszczonej formalności. Nie ma też tam sztywnych naborów, czy konkursów! Można aplikować o środki w chwili kiedy znajdziemy pomysł na inwestycję.

   Ejber/Trzcianka

    • Jakie firmy mogą się ubiegać o preferencyjne kredyty inwestycyjne? on October 11, 2012 at 7:01 pm

    Beneficjentami tego typu rozwiązań mogą być przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP o takich cechach:
    – zatrudnienie w firmie nie większe niż 250 osób
    – roczne obroty równe lub mniejsze niż 50 mln euro(albo suma aktywów równa lub mniejsza niż 43 mln euro
    – podmioty muszą być prywatne
    -firma nie działa w sektorze wykluczonym(np. pornografia, hazard)

    Górol/Zakopane

  • Jak wypełniać wniosek o dotację? on January 12, 2013 at 5:34 pm

  Dotacje unijne to szansa dla bardzo wielu osób pragnących założyć bądź rozwijać własną działalność gospodarczą. Perspektywa pozyskania środków w ramach różnych programów jest bardzo kusząca, często jednak rodzi się przy tej okazji pytanie jak napisać wniosek, aby okazał się skuteczny – czyli uzyskał aprobatę. Należy mieć na uwadze to, że każdy wniosek jest oceniany – a szanse na pozytywne rozpatrzenie mają jedynie najlepsze aplikacje, tym bardziej, że konkurencja w tym zakresie jest obecnie niemała.
  W pierwszej kolejności należy niezwykle dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku. Wszystkich zawartych w instrukcji punktów trzeba rygorystycznie przestrzegać – strona formalna ma tu ogromne znaczenie, nie należą bowiem do rzadkości przypadki, gdy wniosek został odrzucony, ponieważ nie był poprawnie wypełniony. Cały czas trzeba mieć również na względzie kartę oceny merytorycznej. Znaleźć w niej można wszystkie te kryteria, wedle których dana aplikacja zostanie oceniona.
  Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, najrozsądniej jest skorzystać z pomocy. Przy ogłaszaniu konkursu na wnioski zawsze podawany jest numer kontaktowy – trzeba więc z niego skorzystać, gdy z wypełnieniem dokumentu jest jakiś problem. Sam projekt musi być napisany w sposób zwięzły i merytoryczny. Liczą się tutaj wiarygodność oraz konkrety, które są poparte przykładami. Całość ma być spójna. Na wypełnienie wniosku należy poświęcić sporo czasu. Pośpiech w tym względzie jest absolutnie niewskazany.

Leave a Reply