Takie tematy nas interesują

Pomoc z Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych

Obecnie na rynku istnieje szereg projektów skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Szczególnie wsparcie udzielane jest osobom pozostającym bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, kobiet po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy i powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz do osób po 45 roku życia.

Większość wsparcia realizowana jest przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, niemniej, projekty skierowane do osób bezrobotnych w ramach środków unijnych pochodzących konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego, również realizowane jest przez instytucje rynku pracy takie jak Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego czy instytucje partnerstwa lokalnego. Wsparcie pochodzi głównie z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane w ramach tego priorytetu, kierowane wyłącznie do osób bezrobotnych, obejmują następujące formy wsparcia: organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, organizację wsparcia psychologiczno-doradczego dla osób wchodzących i powracających na rynek pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do uzupełnienia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, a także projekty wspierające inicjatywy na rzecz mobilności geograficznej osób bezrobotnych, zwłaszcza zamieszkujących obszary wiejskie, poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

Dodatkowo, w ramach projektów istnieje możliwość sfinansowania opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w szkoleniu. Informacje na temat naboru osób bezrobotnych do poszczególnych projektów zamieszczane są na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych  urzędów pracy oraz instytucji, które konkretnie realizują dany projekt skierowany do osób bezrobotnych.

  • Jak dostać dotację? on October 10, 2012 at 7:22 pm

  Może ktoś wyjaśnić w pigułce jakie kroki trzeba poczynić, żeby otrzymać dotację unijną?

  Ania/Zamość

  • Dotacja unijna krok po kroku on October 10, 2012 at 7:23 pm

  Droga Aniu może mój post coś Tobie wyjaśni:

  – najpierw trzeba mieć pomysł ;-)dobry biznes pod dotacje to taki biznes, który w 100 procentach wpisuje się w Programy Operacyjne
  – znalezienie odpowiedniego Programu Operacyjnego(można się w tym celu udać do Punktu Informacyjnego)
  – zapoznanie się z dokumentacją Programu Operacyjnego i sprawdzenie terminów naboru wniosków
  – przygotowanie niezbędnej dokumentacji
  – złożenie wniosku
  – oczekiwanie na ocenę wniosku

  Ciacho/Oświęcim

  • dotacje dla bezrobotnych na poprawę swojego wizerunku on October 18, 2012 at 9:44 am

  Usłyszałam w telewizji, że urzędy pracy dają pieniądze bezrobotnym kobietom na fryzjera albo kosmetyczkę. Czy to prawda? Jakie warunki muszę spełnić żeby dostać takie środki? Niech ktoś napisze jaki gdzie można dostać dotacje unijne dla bezrobotnych lub jakieś dopłaty czy dofinansowanie dla takich ludzi?

   • Dotacje unijne dla bezrobotnych kobiet "pracująca mama" on October 18, 2012 at 9:46 am

   W tej chwili jeden urząd pracy w Polsce ( w Siemianowicach) realizuje projekt “Pracująca mama”, w ramach którego kobiety mogą rzeczywiście otrzymać pieniądze na poprawę swojego wizerunku. Nie jest to jednak jedyny cel tego programu. Projekt „Pracująca mama”stawia sobie za cel mobilizację kobiet na rynku pracy. Do projektu mogą przystąpić bezrobotne kobiety, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach w wieku 25-30 lat, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko. Dobór grupy opracowany na podstawie analizy urzędu, z którego to wynika, że kobiety między 25 a 30 rokiem życia, które samotnie wychowują dziecko, stanowią znaczną grupę osób bezrobotnych i wymagają zastosowania dodatkowych działań aktywizacyjnych.
   W projekcie chodzi o to, by kobieta była pewniejsza siebie i ładnie wyglądała podczas rozmowy kwalifikacyjnej co miałoby de facto zwiększyć jej szansę na zatrudnienie. W związku z czym w ramach programu kobiety mogą wykorzystać otrzymane środki na stomatologa, fryzjera, okulistę, zaopatrzenie w obuwie czy ubrania. Dodatkowo, środki mogą zostac przeznaczone na opiekę nad dzieckiem. Dzięki otrzymanym pieniądzom, które samotne matki mogą wykorzystać na swój wygląd i opiekę nad dzieckiem, ich szanse na rynku pracy mogą wzrosnąć. Ponadto, w ramach projektu kobiety korzystają ze staży zawodowych i szkoleń takich jak np. Profesjonalny handlowiec z obsługą kas fiskalnych, kucharz, kurs kroju i szycia, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz profesjonalna sprzątaczka.
   Obecnie w projekcie uczestniczy 30 długotrwale bezrobotnych kobiet, o niskich kwalifikacjach zawodowych i bez doświadczenia zawodowego. Każda z pań otrzyma na „upiększenie” ok. 3 tys. zł.

Leave a Reply