Takie tematy nas interesują

Kredyt technologiczny – w którym banku i na co można przeznaczyć

Co to jest kredyt technologiczny? Kredyt ten jest wyłącznie skierowany do przedsiębiorców i osób fizycznych, które spełniają kryteria postawione mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Można je uzyskać w bankach, które mają podpisane porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Kredyt technologiczny uzyska się wówczas jeśli środki z niego zostaną przeznaczone wyłącznie na zakup i wdrożenie technologii, która a świecie stosowana jest nie dłużej niż 5 lat. Dzięki temu zakupowi firma powinna udoskonalać swoje produkty, usługi, czy procesy jakie w niej zachodzą.

Jakie wydatki kwalifikują się na uzyskanie kredytu technologicznego to:

• zakup gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntu,
• zakup budynku, budowli lub ich części,
• zakup lub wytworzenie środków trwałych,
• zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
• raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli z tytułu umowy leasingu,
• raty spłat wartości początkowej środków trwałych,
• pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części.

Przedsiębiorca starający się o kredyt technologiczny może z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach, którego przyznawany jest kredyt – wyciągnąć 75% wartości inwestycji. Należy także zagwarantować wkład władny w postaci brakującej sumy. Niektóre banki umożliwiają klientom rozszerzenie kredytu technologicznego i przyznanie kredyt na brakujący wkład własny.
W jakim banku otrzymam kredyt technologiczny?

Nie każdy bank ma swojej ofercie taki kredyt. Musi to być bank, który podpisał porozumienie z BGK. A są to między innymi: BOŚ Bank, BNP Paribas, Bank BPH, czy GBS Bank Polska.

    • Przyjmowanie wniosków w ramach kredytu technologicznego on October 23, 2012 at 3:13 pm

    Niestety dnia 23. października Bank BGK wstrzymał nabór wniosków w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Chodzi o to, że wartość przyznanych premii technologicznych osiągnęła poziom 90 proc. dostępnej alokacji.

    BGK/Warszawa

    • Kredyt dla innowacyjnych przedsiębiorstw on October 25, 2012 at 2:21 pm

    Takie kredyty dają pole do popisu firmom, które zajmują się wszelkiego rodzaju nowinkami technicznymi. Problem jest w tym, że wiele firm kreuje się na “innowacyjne” a tak naprawdę są 100 lat za… wiecie kim

Leave a Reply