Takie tematy nas interesują

Dotacje Unijne na innowacyjne inwestycje

Przedsiębiorcy pragnący podjąć w swoich firmach nowe, modernizacyjne projekty czy inwestycje, tworząc przy tym nowe miejsca pracy  powinni zapoznać się z działaniem 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego  “Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem jego jest przede wszystkim dążenie do wzrostu  poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw   poprzez wspieranie nowych inwestycji.

Poziom takiej innowacyjności mierzony jest stopniem  innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych. O dofinansowanie mogą starać się  firmy wykorzystującym nowoczesne technologie. Nowe inwestycje powinny polegać między innymi na utworzeniu lub rozbudowie istniejącego już przedsiębiorstwa,  wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub na przykład wprowadzeniu  zasadniczej zmiany dotyczącej  procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Pod działanie 2.2.1 jest wdrażane przez Ministerstwo Gospodarki a Beneficjentami mogą być przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski. Dofinansowanie polega na tzw. dotacji inwestycyjnej w wysokości maksymalnie 50% dopuszczalnej intensywności pomocy dla danego regionu oraz dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy, w wysokości maksymalnie równowartości 4 tys. euro na jedno utworzone miejsce pracy.  Ze wsparcia w ramach tego pod działania mogą korzystać wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy.

    • dotacja na portal społecznościowy on September 28, 2012 at 2:20 pm

    Witam. Stworzyłem z grupą znajomych portal społecznościowy dla mieszkańców Wrocławia. Przez jakiś czas była to działalnosć niekomercyjna, jednak z biegiem czasu okazało się, że nasza działalność wiąże się z coraz większymi nakładami finansowymi, dlatego postanowiliśmy, że założymy firmę, której głównym zadaniem będzie prowadzenie portalu i zarabianie na jego utrzymanie. Czy mamy szansę na otrzymanie dotacji? Jest to działalność innowacyjna, ponieważ różnimy się od Facebooka, NK.pl i innych tego typu serwisów, nie jesteśmy ich wierną kopią, tylko idziemy we własną stronę. Gdzie można ubiegać się o taką dotację? Słyszeliśmy, że jest coś takiego, ale nie mamy pojęcia jak się do tego zabrać.

      • dotacja na stronę internetową on October 1, 2012 at 7:41 am

      Chyba wszystko zależy od tego, czy jest to naprawdę coś innowacyjnego, czy tylko kolejny klon facebooka, który z góry skazany jest na porażkę… Jeśli macie naprawdę dobry i oryginalny pomysł, myślę, że macie szansę na dotację. Wystarczy dobrze uargumentować swój wniosek. Powodzenia! 🙂

Leave a Reply