Linki sponsorowane

Dotacje unijne na inicjowanie działalność innowacyjnej

Nie da się ukryć, że Polska nie jest krajem należącym do czołówki charakteryzującej się wysokim poziomem innowacyjnych przedsiębiorstw, jednocześnie wciąż brak jest wystarczających środków na finansowanie  działań innowacyjnych przez przedsiębiorców.

Dotacje unijne w ramach  Priorytetu III Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym m.in. Działanie 3.1, mają na celu wprowadzenie nowych instrumentów wspierających powstawanie przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów. Dotacje mogą zostać przeznaczone zarówno na doradztwo w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych  przedsiębiorstw, jak i stricte na zasilenie finansowe nowo powstałego przedsiębiorstwa. Wsparcie unijne tym samym skierowane jest na  projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców oraz inwestycjami kapitałowymi w nowo powstałe przedsiębiorstwo.

Wsparcie dla nowo powstałych, innowacyjnych przedsiębiorców udzielane jest dwuetapowo. Najpierw wybrane instytucje  poszukują i dokonują selekcji innowacyjnych pomysłów oraz  pomagają utworzyć nowe przedsiębiorstwo, a następnie w nie  inwestują. Przy zaistnieniu prawdopodobieństwa osiągnięcia przez nowopowstałe przedsiębiorstwo, w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,  zysku możliwe jest w ramach działania zasilenie kapitałowe.

Wsparcie może otrzymać nowo powstały sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Należy jednak mieć na uwadze, iż w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,nie jest dopuszczalne wsparcie przedsiębiorców w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt. 22) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, rozumianej jako działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwach rolnych do momentu dokonania przez producentów rolnych pierwszej sprzedaży.

Instytucjami  przekazującymi bezpośrednio środki na innowacyjne rozwiązania  dla sektora MSP, wybranymi w drodze konkursu przez właściwe instytucje pośredniczące/wdrażające,  to  instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo- technologiczne.

5 thoughts on “Dotacje unijne na inicjowanie działalność innowacyjnej”

  1. Wiem, że jest wiele możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale nie wiem jak się do tego zabrać, do jakiego urzędu się udać, jakie dokumenty przygotować… Jestem zupełnym ignorantem w tych sprawach. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje krok po kroku jak to wszystko załatwić?

  2. Zamierzam złożyć wniosek o dofinansowanie w programie POIG (działanie 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej). Nie wiecie, czy jak złoże w tym tygodniu wniosek to odpowiedź uzyskam jeszcze w tym roku?

    Hakuna/Biskupiec

  3. Uuuu ocena wniosku o dofinansowanie z unii może trwać nawet 3 miesiące. Musisz się uzbroić w cierpliwość. Nie wiem dokładnie na jakiej podstawie przebiega nabór. Jeśli jest to tryb konkursowy: jeżeli twój projekt znajdzie się w puli projektów o najwyższej ilości punktów to na pewno podpiszesz umowę o dofinansowanie.

    Wujek Samo Zło/Kłodawa

  4. Chcę jak najszybciej założyć nową firmę spedycyjną i brakuje mi trochę środków żeby wszystko do końca sfinalizować. Tak naprawdę przydałby mi się jakiś ciekawy kredyt lub bezzwrotna dotacja na budowę hali transportowej takiej z prawdziwego zdarzenia bo mam już komercyjną działkę bardzo dobrze zlokalizowaną od strony logistycznej. Działka jest bardzo blisko przejścia granicznego z niemcami w Lubieszynie więc praktycznie przy autostradzie. Szukam jakiegoś dobrego doradcy lub po prostu firmy zajmującej się dotacjami żeby ktoś zajął się pilnie załatwieniem bi takiego dofinansowania a jesli się nie da to kredytu dla świeżo powstających firm.

  5. Najlepiej zgłosić swój pomysł do Fundacji Nowe Tachnologie, która działa w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Do 28.02.13 można zgłaszać pomysły na nietuzinkowy biznes i otrzymać dofinasowanie sięgające nawet 800 tys zł. Mam znajomego co startuje tam i trzymam za niego kciuki:)

Leave a Reply