Takie tematy nas interesują

Dofinansowanie, dotacje z Unii dla osób pracujących

Osoby dorosłe pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji powinny skorzystać z możliwości jakie daje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Osoby, szczególnie o niskich kwalifikacjach, mogą uczestniczyć między innymi w szkoleniach, podwyższających ich umiejętności  zawodowe. Szkolenia takie są uwarunkowane jednak tym, iż muszą się odbywać poza godzinami pracy osób pracujących i  poza miejscem pracy uczestników.Do szkoleń takich można zaliczyć np.  szkolenia z języków obcych, zarządzania, szkolenia psychologiczne i z obsługi podstawowego pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji itd.),  szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy, obsługi określonych programów finansowo-księgowych, mechanicznej obróbki drewna, elektroniki samochodowej, obsługi oprogramowania do fakturowania itp. Należy mieć na uwadze, iż projekty w ramach Programu nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego np.z zakresu BHP.

Kto i na jakie szkolenia może uzyskać wsparcie z Unii Europejskiej?

Poza tym  osoby w wieku od 25 do 64 lat oraz nieuczące się osoby w wieku od 18 do 24 lat mogą uzyskać wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego w formie szkoleń i kursów związanych z podwyższaniem wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, a także w formach szkolnych (kształcenie formalne osób dorosłych  w ramach działania 9.3 PO KL) . Pracujące osoby dorosłe, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych mogą uczestniczyć w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych a także skorzystać z doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Takie usługi doradcze obejmować mogą w swoim zakresie tematykę związaną z organizacją pracy, zarządzaniem, identyfikacją potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, zarządzaniem BHP, elastycznymi formami pracy, wdrażaniem technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystaniem w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Szkolenia oraz usługi doradcze dla osób pracujących prowadzone są przez instytucje wybrane w drodze konkursów przez instytucje wdrażające środki EFS i wszelkie informacje o terminach i zakresie szkoleń powinny znajdować się na ich stronach internetowych.

  • Jak zacząć starania o dotacje unijną? on October 10, 2012 at 5:10 pm

  Mam pomysł na biznes, ale za bardzo nie posiadam środków pieniężnych na jego zrealizowanie! chciałbym sięgnąć po fundusze unijne lecz nie wiem jak się do tego zabrać. Największą przeszkodą są chyba formalności! Gubię się w tym wszystkim. Po drugie nie mogą znaleźć odpowiedniego programu wsparcia unijnego.

  Europejczyk_Budzyń

  • Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej? on October 10, 2012 at 5:11 pm

  Po pierwsze są różne wyszukiwarki programów unijnych w których można określić swoją branżę działania. Dodatkowo działa wiele firm doradczych i punktów informacyjnych. Pomimo złych opinii punkty informacyjne chyba zdały egzamin. W Polsce mamy dużą rzeszę beneficjentów programów unijnych. Jako kraj wykorzystaliśmy już prawie całą kwotę przyznanych środków unijnych na lata 2007-2013. Dla przypomnienia przyznano nam 67 miliardów euro.

  XZ_Lubartów

  • dotacje unijne dla żołnierzy na prawo jazdy c i d on October 19, 2012 at 9:22 am

  Jestem zawodowym żołnierzem i pracuję w jednostce w Szczecinie. Czy to prawda że są organizowane dla żołnierzy bezpłatne kursy ze środków Unii Europejskiej na prawo jazdy na kategorię C albo D? Gdzie musiałbym się zgłosić żeby odbyć taki kurs? Czy w ogóle są takie dopłaty żeby zrobić sobie takie prawo jazdy i podnieśc kwalifikacje?

   • Bezpłatne prawo jazdy za pieniądze ze środków unijnych on October 19, 2012 at 9:24 am

   W Szczecinie firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski prowadzi nabór żołnierzy zawodowych i pracowników wojska pracujących lub posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie „Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska województwa zachodniopomorskiego” którego celem jest bezpłatne przeszkolenie tej grupy zawodowej w następujących kursach: Prawo Jazdy kat. C, Prawo Jazdy kat. D, Prawo Jazdy kat. CE, Prawo Jazdy kat. BE, Prawo Jazdy kat. CE i ADR . Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykorzystanie innowacyjnego symulatora jazdy w warunkach specjalnych do uzyskania kodu UE 95. Szkolenia odbywają się zarówno do końca tego roku jak i jest harmonogram szkoleń na rok przyszły. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2. „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
   Wszystkie koszty szkolenia pokrywane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a koszt szkolenia obejmuje: koszt kursów, koszty wymaganych badań lekarskich i psychologicznych, koszty materiałów dydaktycznych, koszty pierwszego egzaminu państwowego, jeżeli dotyczy danego kursu.
   Do szkolenia kwalifikuje się 330 osób,w tym przede wszystkim:kobiety, osoby z wykształceniem średnim lub niższym, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby bez zawodu .
   Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, natomiast można wziąć udział tylko w jednej edycji w ramach projektu.

  • Czy można zrobić prawo jazdy z funduszu unii europejskiej on November 4, 2012 at 6:29 pm

  Ale czy te dopłaty unijne do prawa jazdy są tylko dla zawodowych żołnierzy czy inne zawody też to obejmuje? Dlaczego tylko żołnierze mogą dostać dofinansowanie z unii na prawo jazdy a inni nie? Chyba to trochę nie sprawiedliwe prawda?

  • Prawo jazdy za darmo ze środków unijnych on November 7, 2012 at 9:56 am

  Czy te darmowe prawa jazdy to tylko w Szczecinie można zrobić? Czy inne miasta też planują takie dopłaty dla swoich mieszkańców a jeśli tak to od kiedy będzie można zapisywać się na darmowe kursy prawa jazdy? Fajnie znaleźć taką dotację i zrobić kurs prawa jazdy za darmo bo mnie na przykład nie stać na to i mogę spokojnie zaczekać aż także Poznań wymyśli taki projekt.

  • program finansowania na darmowe prawo jazdy on December 25, 2012 at 12:12 pm

  no widzę, że w Szczecinie mają fajnie i ktoś pomyślał o takim rozwiązaniu jak prawko za kasę z unii tylko co z innymi miastami? Czy Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź, Lublin czy inne duże miasta nie mają czegoś takiego? Ja nie za bardzo się znam na tych wszystkich dotacjach ale z tego co rozumiem to każde województwo ma swoje programy i budżety i może je wydawać według własnego uznania i pomysłowości urzędników? Może to i dobre ale niech wtedy inne miasta uczą się od tych które wydają fundusze unijne z głową 🙂

  • Dotacje dla mieszkańców wsi i małych miast on December 25, 2012 at 5:25 pm

  Unijne programy, w ramach których ubiegać się można o dotacje są skierowane do określonych grup osób prowadzących działalność gospodarczą bądź noszących się z zamiarem uruchomienia takowej. Mieszkańcy obszarów wiejskich oraz małych miast mają możliwość pozyskania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, by dzięki tym pieniądzom rozkręcić swój własny biznes bądź rozwinąć ten, który niedawno uruchomili. W tym zakresie niezmiernie istotną sprawą jest to, aby posiadać status tak zwanego mikroprzedsiębiorcy.
  Poprzez mikroprzedsiębiorstwo rozumieć należy taką firmę, w której zatrudnienie znajduje nie więcej niż 10 osób (mowa w tym momencie o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę – czyli na etat). Ponadto obowiązuje również limit, jeżeli chodzi o obroty osiągane przez taką firmę – górna granica wynosi 2 miliony euro (bądź równowartość tej kwoty w złotówkach). Podobnie jak ma to miejsce w większości unijnych dotacji, tak i tutaj wspomożenie udzielane jest w formie zwrotów poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów kwalifikowanych.
  Uzyskać można nawet i do 300 tysięcy złotych – wysokość dotacji zależy od różnych czynników, w tym od wspomnianego już wcześniej aspektu, a mianowicie od ilości zatrudnionych w firmie etatowców (w pełnym wymiarze czasu pracy). Oczywiście dopełnionych musi zostać szereg formalnych wymogów. Realizacja całego przedsięwzięcia powinna znajdować uzasadnienie w ekonomicznych i gospodarczych realiach – jest to w każdym bądź razie brane pod uwagę przy ocenie wniosków.

Leave a Reply