Takie tematy nas interesują

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na działalność innowacyjną

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby realizować innowacyjne projekty,  nastawione na nowoczesne technologie, związane z wdrażaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych powinni zapoznać się z programem Innowacyjna Gospodarka, który finansowany jest ze środków europejskich.

Z programu skorzystać mogą zarówno przedsiębiorcy jak i  instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej. Do podziału  w ramach programu przeznaczono ok. 10,186 mld euro.  Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które de facto przyczyniają się do  rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Przy udzielaniu wsparcia nie ma znaczenia w jakiej branży czy sektorze przedsiębiorca funkcjonuje, najważniejsze aby innowacyjność opierała się na inwestycjach innowacyjnych o dużym znaczeniu dla gospodarki.  Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Oprócz tego są instytucje, które pośredniczą w realizacji poszczególnych działań programu, takie jak: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Na realizację programu składa się 8 priorytetów, wśród których można następnie wyróżnić bardziej szczegółowe działania, w ramach których można uzyskać dofinansowanie. Te priorytety to:

– Badania i rozwój nowoczesnych technologii
– Infrastruktura sfery B+R
– Kapitał dla innowacji
– Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
– Dyfuzja innowacji
– Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
– Społeczeństwo informacyjne
– Budowa elektronicznej administracji
– Społeczeństwo informacyjne
– Zwiększanie innowacyjności gospodarki.

  • Co to jest działalność innowacyjna? on September 30, 2012 at 9:25 am

  Nie bardzo wiem jakie pomysły na biznes będą łapały się na dotacje z programu innowacyjna gospodarka. Czy może ktoś napisać przykłady co można zrobić i jaka firma może liczyć na dofinansowanie które podlegają pod kategorię innowacje? Gdzie w ogóle się udać i czy jest może jakiś dobry doradca który doradza na co i jak można ubiegać się o dotacje z UE?

  • Nabór wniosków w Programie Innowacyjna Gospodarka on October 10, 2012 at 7:39 pm

  Wszyscy powtarzają, że można składać jeszcze w tym roku wnioski w ramach Innowacyjnej Gospodarki. Tylko, że nie mogę znaleźć terminów najbliższych naborów. Chyba, że się mylę i można jeszcze skorzystać ze wsparcia finansowego w obrębie innych działań?

  Olek/Radków

  • Działanie 5.1 w ramach POIG on October 10, 2012 at 7:50 pm

  Pewnie, że można składać wnioski w Innowacyjnej Gospodarce….np w ramach naboru ciągłego do 31 grudnia bieżącego roku przyjmowane są wnioski na działanie 5.1-wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

  Piwosz/Strzelno

  • Nabór wniosków do działania 5.4.1 w Programie Innowacyjna Gospodarka on October 10, 2012 at 8:02 pm

  Hej Hej to ja dorzucę coś od siebie;-) mianowicie od 4 czerwca bieżącego roku do 31 grudnia(też nabór ciągły)można się ubiegać o dofinansowanie w ramach działania 5.4.1-wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. Jest to oczywiście Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

  Carpe diem/Ustka

  • Paszport do eksportu-kiedy nabór wniosków on October 10, 2012 at 8:22 pm

  Ja mam coś dla firm chcących zwiększyć udział eksportu w sprzedaży towarów i usług. Działanie 6.1 POIG „Paszport do eksportu”. W program wpisują się przede wszystkim projekty dotyczące nawiązywania kontaktów za zagranicznymi partnerami. Termin naborów wniosków: od 29 października do 16 listopada bieżącego roku.

  Export/Żywiec

  • Danka on January 16, 2013 at 9:46 am

  Wnioski do Fundacji Nowe Technologie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka można zgłaszać do 28.02.13 Przynajmniej 7 najlepszych projektów na innowacyjny biznes zostanie dofinansowanych aż do 800 tys zł
  fundacjanowetechnologie.pl/inkubator

Leave a Reply