Takie tematy nas interesują

Co można sfinansować z dotacji

Środki finansowe otrzymane z dotacji mogą być przeznaczone na wszystkie wydatki uznane za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, muszą one być również  odpowiednio uzasadnione przez osobę wnioskującą o dotację. Takimi wydatkami mogą być m.in. :

– majątek trwały (np. sprzęt, wyposażenie biura itp.),
zakup niezbędnych materiałów i surowców ( nie może przekroczyć 25% wartości uzyskanej dotacji)
koszty prac remontowych i budowlanych,
– promocja i reklama (do wysokości maksymalnie 10% wartości dotacji),
– środki transportu (  jedynie dla przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności w zakresie transportu towarów i zagwarantują, że kupiony środek transportu będzie służył usprawnieniu prowadzenia działalności gospodarczej)

Trzeba pamiętać, że środki z dotacji  nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących działalności przedsiębiorstwa (np. ubezpieczenia, czynsz). Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wszelkich informacji na temat pozyskiwania dotacji udzielają punkty informacyjne w wojewódzkich urzędach pracy bądź bezpośrednio operatorzy wybrani w drodze konkursu przez te instytucje.

  • na co można przeznaczyć dotację unijną? on September 28, 2012 at 8:52 am

  Bardzo przydatne informacje. Niektórzy myślą, że dostaną przelew na konto i mogą szastać pieniędzmi na lewo i prawo, a rzeczywistość jest zupełnie inna – wszystko musi być wydane zgodnie z planem i dodatkowo rozliczone co do grosza. Na dodatek niewywiązanie się z tego może powodować przykre konsekwencje.

  • na co można wydać dofinansowanie z unii europejskiej on October 15, 2012 at 11:01 am

  Chcę otworzyć własną firmę z artykułami dziecięcymi i szukam czy jakiś program z dotacjami można jakoś pod to podciągnąć. Sądzę, że jakieś dotacje można na to dostac tylko teraz mam pytanie na co dokładnie w praktyce można takie pieniądze z unii europejskiej wydać? Czy takie dopłaty da radę przeznaczyć na towar i czy można taką gotówką obracać? Czy to tylko jest na wyposażenie biura, sklepu i na stronę internetową. Jak ktoś wie i doradzi to będę wdzięczny.

  • Inicjatywa Jessica on November 5, 2012 at 6:34 pm

  Jestem naocznym świadkiem jak Polska i moje miasto zmieniło się po wykorzystaniu funduszy unijnych. Mieszkam w Kołobrzegu i ostatnio przechodziłem obok nieużytkowanego budynku powojskowego i dowiedziałem się, że w tym miejscu powstanie Specjalistyczne Centrum Medyczno-Diagnostyczne oraz szpital. Na tablicy informacyjnej tej budowy widniej napis Inicjatywa Jessica? Co to jest za program unijny?
  Janusz Kołobrzeg

   • Inicjatywa Jessica on November 5, 2012 at 6:34 pm

   Inicjatywa Jessica to pozadotacyjny program unijny stworzony przez Komisję Europejską oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy. Jest to zwrotny instrument inżynierii finansowej, którego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Chodzi o wspieranie inwestycji ujętych w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich-projekty rewitalizacyjne.
   Marlon/Zielona Góra

    • Jakie banki wdrażają inicjatywę Jessica on November 5, 2012 at 6:36 pm

    Dodam Januszu, że zarówno ta inwestycja jak i projekt Jessica wdrażane są przez Bank Ochrony Środowiska. BOŚ Bank kieruje inicjatywą Jessica również w województwie śląskim i w pomorskim. W ramach Inicjatywy Jessica BOŚ Bank zarządza kwotą ponad 384 mln zł. Jeśli chodzi o swoje fundusze to udostępnia 575 mln zł.
    Grigori Słupsk

Leave a Reply