Takie tematy nas interesują

Dotacje unijne na założenie firmy

Dotacja unijna – szansa dla początkujących firm

Przedsiębiorczych osób w różnym wieku w naszym kraju nie brakuje. Nie każda z nich decyduje się jednak na wykorzystanie posiadanego potencjału poprzez uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Żadną tajemnicą nie jest bowiem to, że sytuacja w Polsce – zarówno pod względem prawnym, jak i gospodarczym – nie sprzyja właścicielom mikro, małych i średnich firm.

Tutaj przeczytasz o przykładowych dotacjach unijnych na rozkręcenie biznesu turystycznego – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/dotacje-unijne-na-turystyke-w-polsce/

Zdecydowanie jednym z najbardziej palących problemów jest pozyskanie środków niezbędnych do rozkręcenia jakiegokolwiek biznesu.
Instytucjami, które w pierwszej kolejności kojarzą się z finansowym wsparciem są banki. Kredyt nie jest jednak jedynym sposobem na zdobycie środków potrzebnych na powyższy cel – tym bardziej, że na ogół nastawienie banków do przyznawania kredytów start-upom (czyli początkującym firmom) nie jest zbyt entuzjastyczne. Alternatywę stanowić mogą dotacje unijne – z tej formy pomocy skorzystało do tej pory (i nadal korzysta) mnóstwo osób. Taka możliwość będzie jeszcze do końca 2013 roku.

Pod tym adresem znajdziesz także opinie osób, które pomagają załatwiać dopłaty z Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/dotacja-na-dzialalnosc-gospodarcza-dla-osoby-fizycznej/

Dotacje unijne są przyznawane w ramach różnych programów. Jest to oferta adresowana do rozmaitych grup potencjalnych beneficjentów. Największe szanse na to, aby opisywane tutaj wspomożenie otrzymać mają przykładowo osoby zamieszkujące tereny wiejskie lub małe miasta bądź też borykające się z dużymi trudnościami na rynku pracy (jak ludzie po 50-tym roku życia czy kobiety po urodzeniu dziecka). Wysokość dotacji jest uzależniona od paru czynników – w głównej zaś mierze od rodzaju programu, w którym uczestniczy dana osoba.

Ten tekst pomaga zrozumieć zagadnienia dla osób, które szukają takich rozwiązań jak dofinansowanie z funduszy Unijnych na założenie spółki – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/dotacje-unijne-na-zalozenie-spolki-cywilnej/

Dotacje unijne – różne formy wsparcia

Dotacje unijne są szansą dla wielu firm, by pozyskać środki na rozpoczęcie i rozwój działalności. Wachlarz propozycji w tym zakresie jest bardzo szeroki, w związku z czym każdy znajdzie zainteresowany powinien znaleźć coś najbardziej odpowiedniego dla siebie. Zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudzają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla rolników, na inwestycje oraz na samochód. Warunkiem otrzymania wspomożenia z unijnej kasy jest pozytywne przejście procedury aplikacyjnej.

Pisaliśmy już także o takich tematach jak dotacje Unijne na rozkręcenie własnego biznesu – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/bezzwrotne-dotacje-na-zalozenie-nowej-firmy/

W znakomitej większości przypadków dotacje są przyznawane na zasadzie refundacji. Oznacza to, że najpierw trzeba wyłożyć na określone przedsięwzięcia pieniądze z własnej kieszeni, by móc dostać ich zwrot. Przeważnie też nie jest to zwrot 100 procent poniesionych nakładów.  To, co „zostaje” jest traktowane jako wkład własny – przykładowo gdy dotacja wyniosła 70 procent wartości inwestycji, 30 procent uznawane jest za udział środków własnych przedsiębiorcy. Do rozliczenia się są potrzebne faktury dokumentujące zakupy.

Zobacz jakie przykłady podają internauci jeśli chodzi o to na co można otrzymać dotacje lub dopłaty z Unii Europejskiej dla polskich firm – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/co-mozna-sfinansowac-z-dotacji/

Warto przy tej sposobności nadmienić, iż istnieje także możliwość otrzymania dotacji bezzwrotnej. Do jej otrzymania niezbędne jest dopełnienie szeregu formalnych wymogów. Bardzo dużą wagę przywiązuje się tutaj do poprawności wypełnienia wniosku. Osoby uruchamiające jednoosobową działalność gospodarczą mogą w ramach dotacji bezzwrotnych ubiegać się o wsparcie wynoszące nawet 100 tysięcy złotych. Na ogół i w tym przypadku wspomożenie ma charakter refundacji kosztów poniesionych wcześniej.

Tutaj sprawdzisz i poczytasz opinie inwestorów, którzy szukają pomysłu na dotacje na tak zwaną działalność innowacyjną – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow-na-dzialalnosc-innowacyjna/

Kto może ubiegać się o bezzwrotne dotacje unijne

W ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości ze środków pochodzących z unijnej kasy właściciele firm mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje. W naszym kraju są one udzielane w ramach kilku programów. Ogromnym ich plusem jest to, że mogą się o nie starać firmy już funkcjonujące na rynku. W głównej mierze tego rodzaju środki są przeznaczane na zakup różnych urządzeń oraz maszyn, niemniej jednak nie tylko na te cele są wydane pieniądze otrzymane w ramach bezzwrotnej dotacji – obszarów tych jest znacznie więcej.

Dowiedz się więcej jakie dotacje i dofinansowania z Unii przysługują małym i średnim firmom – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/wsparcie-finansowe-dla-innowacyjnego-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw/

Wspomnieć można o takich kwestiach jak chociażby pozyskanie przez firmę inwestora strategicznego, wdrażanie w życie nowych technologii produkcyjnych czy uczestnictwo w targach (zarówno w krajowych, jak i odbywających się zagranicą). Istotną informacją jest również to, że bezzwrotna dotacja może zostać przyznana na rozwój e-biznesu, a na taki właśnie stawia w dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorców (nikogo nie trzeba przekonywać co do tego jak potężnym środkiem masowej komunikacji jest Internet).

Możesz jeszcze powiększyć swoją wiedzę o tym co dotacje mogą dać osobom pracującym – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/dofinansowanie-dotacje-z-unii-dla-osob-pracujacych/

Gdzie udać się po bezzwrotną dotację? Informacji na ten temat osoby zainteresowane powinny szukać na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Pamiętać jednak trzeba o kilku ważnych sprawach. Nie ma możliwości złożenia wniosku w dowolnie przez siebie wybranym terminie. Obowiązują ściśle wyznaczone terminy naboru aplikacji i należy się do nich dostosować. Ponadto ogromną wagę przykłada się tutaj do czysto formalnych spraw, więc przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów należy zachować ostrożność.

Na pomoc Unijną mogą także liczyć ludzie bez pracy i tutaj właśnie założyliśmy temat o tym jakie można dostać dotacje dla osób bezrobotnych, dla ludzie nie pracujących – https://www.elkor.waw.pl/dotacje/pomoc-z-unii-europejskiej-dla-osob-bezrobotnych/

  • Skąd wziąć finanse na otwarcie firmy on December 3, 2012 at 9:09 pm

  W nowym roku 2013 planuję otworzyć firmę zajmującą się marketingiem reklamowym. Na początek potrzebuję trochę sprzętu biurowego i trochę oprogramowania. Chciałbym najlepiej na wszystko wziąć dotacje. Czy najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie dotacja ? Czy to dotacja z Urzędu Pracy, czy może z jakiejś innej instytucji?

  • Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy on December 28, 2012 at 3:15 pm

  Mieszkam na wsi i zamierzam otworzyć własną działalność gospodarczą. Jak łatwo się dowiedzieć w mojej mieścinie jest duże bezrobocie-praktycznie chyba z 60 procent osób nie ma pracy. Chcę trochę polepszyć swoje życie….wiem, że od razu nie zdobędę kokosów ale chce wykonać pierwszy krok-czyli założyć firmę(pomysł już oczywiście mam). Z jakich środków unijnych mogę skorzystać?
  Gienek/Kozy

   • Pieniądze na założenie firmy na terenach wiejskich on December 28, 2012 at 3:16 pm

   Każdy kto zamieszkuje tereny wiejskie może skorzystać z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i pozyskać odpowiednie środki pieniężne na założenie firmy. Dodatkowo można starać się o środki pieniężne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Można tworzyć mikroprzedsiębiorstwa o różnym profilu działalności np.
   •usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
   •usługi dla ludności
   •sprzedaż hurtowa i detaliczna
   •usługi rzemiosła lub rękodzielnictwa
   •roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne
   •usługi transportowe
   •wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy

   Adam/Oleśnica

  • Ile może wynieść dotacja na założenie firmy on December 28, 2012 at 3:43 pm

  Mam narazie pewne pomysły w głowie ale wszystko zależy od tego ile mogę maksymalnie otrzymać pieniędzy z unii. Dlatego moje pytanie jakie koszty można zaliczyć do finansowanych z unii wydatków? Chodzi mi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Mikuś/Bytów

   • Wysokość pomocy unijnej na założenie działalności gospodarczej on December 28, 2012 at 3:43 pm

   W ramach PROW maksymalny poziom pomocy finansowej może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych operacji. Wnioski można składać w kilku naborach lecz na jedna firmę może przypaść w całym okresie realizacji PROW maksymalnie 300 tysięcy złotych. Ustalone progowe kwoty pomocy unijnej wiążą się ze spełnieniem przez wnioskodawcę pewnych warunków:
   -100 tys. zł: firma zobowiązana jest do utworzenia co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
   – 200 tys. zł: firma zobowiązana jest do utworzenia co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
   -300 tys. zł: firma zobowiązana jest do utworzenia co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
   Feli/Warszawa

  • Kto może się ubiegać o dotację w ramach PROW? on December 28, 2012 at 4:21 pm

  Ja jako osoba fizyczna zamierzam się ubiegać o dotację unijną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chciałbym się dowiedzieć jakie warunki muszę spełnić by mój wniosek na początku nie został skazany na pożarcie 😉
  Olek/Malbork

   • Warunki ubiegania się o dotacje unijną on December 28, 2012 at 4:22 pm

   Podstawowym warunkiem jaki musi spełnić osoba fizyczna ubiegająca się o środki pieniężne na założenie działalności gospodarczej jest to aby w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie była wpisana do ewidencji działalności gospodarczej lub do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie placówek edukacyjnych. Inne warunki to między innymi wymóg bycia obywatelem państwa członkowskiego, pełnoletniość, wiek do 60 roku życia. Osoba fizyczna nie może podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
   Sławek/Częstochowa

  • Kto może dostać dotacje na otwarcie firmy on January 20, 2013 at 2:13 pm

  Dotacje unijne nie tylko dla startupów
  Unijne dotacje są przyznawane na różne cele – między innymi na te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O wsparcie mogą się ubiegać nie tylko początkujące firmy, ale już i te obecne na rynku. Wszystko jest w tym momencie kwestią wyboru odpowiedniego programu oraz zawartych w jego ramach działań. Trzeba się bardzo dobrze nad tą kwestią zastanowić, albowiem od niej w dużej mierze zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Na terenie poszczególnych województw są realizowane rozmaite działania, trzeba więc dowiedzieć się, gdzie aplikować.
  Bardzo ważny jest kosztorys. Dotacje są na ogół przyznawane na zasadzie refundacji. Koniecznie więc trzeba pozyskać informację o tych kosztach, które podlegają zwrotom. Tutaj z pomocą przyjdzie katalog tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Warto przy tej okazji nadmienić, że każdy z programów posiada swój taki katalog, więc w poszczególnych obszarach inaczej będzie się przedstawiać kwestia zwrotu poniesionych nakładów finansowych.
  Przy określaniu budżetu projektu należy zwrócić uwagę na to czy w danym projekcie zostały określone minimalne oraz maksymalne progi dotyczące jego wartości. Dokładnie też należy przemyśleć to, co zostanie zawarte w biznesplanie. Przedstawione w nim cele trzeba później zrealizować, w związku z czym powinny być one jak najbardziej w zasięgu możliwości danego beneficjenta. Rzecz jasna istotne jest to jaką punktację uzyska wniosek, lecz zawyżanie wskaźników tylko po to, by dostać więcej punktów może się obrócić przeciwko samemu autorowi wniosku.

  • adrianna kaczor on March 23, 2013 at 2:51 pm

  Kto może się ubiegać o dotację w ramach PROW?

  Osoba fizyczna nie może podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.- proszę wyjaśnić co to dokłądnie oznacza. Jestem płątnikiem KRUS i myślę o założeniu firmy, czy to mnie wyklucza?

  • mikolaj on March 31, 2013 at 9:06 pm

  bardzo potrzebujem kogos kto pomoze mi wypelnic wniosek
  na dotacje unijne , zalozenie firmy branza turystyczna
  dziekujem mikolaj.

   • mikolaj on March 31, 2013 at 9:14 pm

Leave a Reply